Hayian.admin فوریه 16, 2023 0 Comments

تابعیت ترکیه و «روش اخذ آن»

تابعیت ترکیه و «روش اخذ آن»

تابعیت ترکیه و «روش اخذ آن»
در سال¬های اخیر هزاران خارجی به طور عام و عرب به شکل خاص، تابعیت ترکیه را مطابق قوانین صادره در این زمینه دریافت نموده‌اند؛ زیرا قوانین حاکم بر کشور تابعیت ترکیه را در صورتی که شرایط خاصی داشته باشند، به ویژه در رابطه با سرمایه¬گذاری به شکل عام و سرمایه¬گذاری ملکی به شکل خاص به خارجی¬ها اعطا می¬کند.
نحوه اخذ تابعیت ترکیه
اول: اخذ تابعیت ترکیه از طریق خرید ملک
مطابق قانون صادر در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۸ که در روزنامه رسمی منتشر شده، اتباع خارجی که ملکی به ارزش ۲۵۰ هزار دلار دارند، امکان اخذ تابعیت ترکیه را یافتند، ولی این ارزش بعدها تغییر نموده و ۴۰۰ هزار دلار شد. همچنین بعید نیست که در سال¬های آتی به بیشتر از این نیز افزایش یابد. در نتیجه کسانی که مایل به اخذ تابعیت ترکیه از طریق مالکیت ملک هستند توصیه می¬شود که هر چه سریع‌تر نسبت به خرید ملک اقدام کنند.
مراحل اخذ تابعیت ترکیه از طریق سرمایه¬گذاری ملکی
1. اخذ شماره مالیاتی
2. افتتاح حساب بانکی در ترکیه
3. خرید ملک
4. اخذ گواهی انطباق برای شروع اقدامات
5. اخذ مجوز اقامت کوتاه مدت
6. ارائه درخواست اخذ تابعیت ترکیه.
از طرف دیگر، باید به موارد زیر در هنگام خرید ملک جهت اخذ تابعیت ترکیه توجه کرد
– لازم است که ارائه درخواست، تعهد مشتری نسبت به حفظ ملک را برای مدت حداقل ۳ سال نشان دهد
– ارزیابی ملک به واسطه یک شرکت ارزیاب دارای مجوز صورت می¬پذیرد. همچنین مدت ارزیابی تا ارائه مدارک حداکثر باید ۳ ماه باشد.
– اخذ تابعیت از طریق ملکی که پیش از این برای همین منظور بکار رفته، ممکن نیست.
– قیمت ملک بایستی از طریق حواله بانکی بین خریدار و فروشنده واریز گردد تا روند پرداخت میان آنها مستند شود.
دوم: اخذ تابعیت ترکیه از طریق سرمایه¬گذاری
تابعیت ترکیه را در صورتی که یکی از دو شرط زیر برای سرمایه¬گذار فراهم باشد می¬توان از طریق سرمایه¬گذاری اخذ کرد
نخست: آغاز پروژه سرمایه¬گذاری با سرمایه ثابت به ارزش ۵۰۰ هزار دلار
دوم: آغاز پروژه سرمایه¬گذاری که ۵۰ فرصت شغلی برای شهروندان ترک ایجاد کند
مدارک درخواستی
1. ارائه درخواست
2. مجوز اقامت یا ویزای گردشگری
3. تصویر گذرنامه زوج به همراه تمامی اعضای خانواده
4. مدرک شناسایی فردی
5. سند ازدواج و در صورتی که متأهل باشد اظهارنامه خانوادگی.
6. اظهارنامه وضعیت مدنی بیوه و مطلقه.
سوم: اخذ تابعیت ترکیه از طریق سپرده بانکی
تبعه خارجی در صورتی که در یکی از بانک¬های ترکیه سپرده مالی به ارزش ۵۰۰ هزار دلار واریز کند، می¬تواند تابعیت بگیرد، به شرط آنکه تا ۳ سال برداشت نشود.
از طرف دیگر، همسر سرمایه¬گذار و فرزندان زیر ۱۸ سالش نیز تابعیت خواهند گرفت.
چهارم: تابعیت استثنایی ترکیه
دولت ترکیه تابعیت ترکیه¬ را به اقشار خاصی از اتباع خارجی به صورت استثنایی می¬دهد، مانند دارندگان تحصیلات عالی یا کسانی که خدمات چشمگیری به ترکیه ارائه می‌دهند. در این حالت، شرط زبان و نیز مدت اقامت در اعطای تابعیت استثنایی وجود ندارد.

Leave a Comment