Hayian.admin مارس 30, 2023 0 Comments

اقامت در ترکیه

زندگی در استانبول «بخش سلامت و بهداشت»

بسیاری از کسانی که با هدف اقامت طولانی به ترکیه وارد می¬شوند، به انواع مجوزهای اقامت در ترکیه و نیز مراحل اخذ آشنا نیستند؛ زیرا نوع اقامت بر حسب مدت یا هدف اقامت متفاوت هستند. به عنوان مثال، اقامت فردی که برای درمان آمده با کسی که ملکی را در تملک دارد متفاوت است و اقامت دانشجو یا گردشگر و امثال آن نیز همین¬طور است. به همین خاطر، در این مقاله هر چیزی را که در مورد اقامت ترکیه باید بدانید، بیان کرده¬ایم
انواع اقامت در ترکیه
نخست ـ اقامت کوتاه مدت
این نوع اقامت چند هدف از اقامت را شامل می¬شود، مانند اقامت برای گردشگری در ترکیه یا به منظور درمان یا هیئت‌های علمی یا اهداف تجاری. به چند نکته مهم در خصوص این نوع اقامت اشاره می¬کنیم

● اگر هدف از اقامت گردشگری در ترکیه باشد، باید یک طرح گردشگری، همچنین اطلاعات سکونت، تاریخ و مدت اقامت مشخص شود
● اقامت ملکی مشروط به این است که ملک در حال حاضر برای سکونت بکار رود. همچنین باید ارزش آن بیش ۷۵ هزار دلار باشد.
● در صورتی که تبعه خارجی قصد اقامت بخاطر درمان داشته باشد، باید نامه پذیرش از بیمارستان ارائه بدهد. همچنین در صورتی که پرداخت کلیه مخارج درمان اثبات شود از پرداخت بیمه سلامت معاف می‌شود.
● در صورتی که دانشجو بعد از فارغ¬التحصیلی قصد اقامت در ترکیه را داشته باشد حق اخذ این اقامت را بعد از فارغ-التحصیلی دارد، ولی این امکان فقط یکبار به مدت حداکثر یکسال به او داده می¬شود.
● مدت اقامت کوتاه مدت، دو سال است ولی امکان تمدید آن وجود دارد.
● اقامت کوتاه مدت در صورتی لغو می¬شود که ثابت شود آن را برای هدف دیگری که برای آن اعطا شده، استفاده کرده است.
دوم ـ اقامت خانواده
این اقامت به گروه¬های زیر اعطا می¬شود
1. همسر تبعه خارجی
2. کودک نابالغ او یا کودک خارجی و نابالغ همسرش
3. کودک خارجی متعلق به او یا مادرش
همچنین باید به برخی از موارد مربوط به اقامت خانواده توجه کرد که شناخت آنها یک مسأله اصلی در اجرای مراحل آن به شمار می¬رود
● در صورتی که مرد بیش از یک همسر داشته باشد، اقامت خانوادگی فقط به یک همسر داده می¬شود ولی به همه فرزندان بدون توجه به مادر آنها اقامت اعطا می¬شود.
● در صورتی که پدر یا مادر فرزندان در خارج از ترکیه باشند، پیش از اعطای اقامت به آنها موافقت آنها باید گرفته شود
سوم ـ اقامت دانشجویی
این اقامت به دانشجویان در مراحل زیر اعطا می¬شود
● دانش¬آموزان در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در صورت نداشتن اقامت خانوادگی.
● دانشجویان دارای اقامت خانوادگی، اگر بالای ۱۸ سال داشته باشند
● دانشجویان مقطع تحصیلات عالی.
از طرف دیگر، دانشجوی مقطع کارشناسی یا بالاتر حق دارد به عنوان سرپرست خانواده درخواست اخذ اقامت خانوادگی را برای همسر و فرزندانش ارائه دهد ولی حق ندارد که برای سایر بستگان خود درخواست مجوز اقامت کند.
آیا دارنده اقامت دانشجویی می¬تواند در ترکیه کار کند؟
قانون ترکیه برای دارنده اقامت دانشجویی شرایط اخذ مجوز کار را فراهم می¬کند ولی این امر فقط پس از پایان سال اول تحصیلی امکان¬پذیر است.
چهارم ـ اقامت بلند مدت
مجوز اقامت بلندمدت مطابق شرایط خاصی به گروه محدودی از اتباع خارجی اعطا می¬شود که عبارتند از:
● فرد خارجی که حداقل به مدت ۸ سال در ترکیه اقامت داشته باشد.
● سال¬ها اقامت پیوسته و بدون وقفه باشند.
● فرد خارجی در طول سه سال گذشته کمک¬های اجتماعی دریافت نکرده باشد.
● داشتن درآمد کافی برای او و خانوده¬اش به صورت منظم.
● تهدیدی برای امنیت عمومی یا جامعه ترکیه نباشد.
مجوز اقامت بلندمدت برای مدت زمان نامحدودی اعطا می‌شود و از طرف دیگر، دارنده این نوع اقامت از کلیه حقوق شهروندی ترکیه برخوردار است، بجز چند مورد استثناء مثل:
● انتخابات یا کاندیداتوری
● ورود به پست¬های دولتی یا رسمی
● معاف از خدمت سربازی
از طرف دیگر، در صورتی که فرد مقیم تهدیدی علیه امنیت عمومی کشور باشد یا در صورت اقامت در خارج از ترکیه به مدت یکسال یا بیشتر و دلیلی مانند خدمت سربازی یا تحصیل یا درمان نداشته باشد، امکان لغو اقامت بلندمدت وجود دارد.

در پایان، مهم¬ترین چیزی که شایسته ذکر است، ضرورت اخذ اقامت و عدم سهل‌انگاری در این مورد است، خصوصاً با وجود تیم مشاوره برجسته در انکوم گالاکسی که به شما در تمامی مراحل قانونی در ترکیه کمک خواهد کرد.

Leave a Comment